Voorwaarden

Deze voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een overeenkomst tussen Website-exploitant ("Website-exploitant", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw '). Deze overeenkomst zet de algemene voorwaarden uiteen van uw gebruik van de website avalanches.com en al haar producten of diensten (gezamenlijk "website" of "diensten").


Accounts en lidmaatschap

U moet minimaal 13 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze overeenkomst, garandeert en verklaart u dat u ten minste 13 jaar oud bent. Als u een account op de website aanmaakt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan resulteren in de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van u, met inbegrip van enige schade als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze overeenkomst heeft geschonden of dat uw gedrag of inhoud onze reputatie en goodwill zou schaden. Als we uw account om de bovenstaande redenen verwijderen, mag u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.


Gebruikersinhoud

We bezitten geen gegevens, informatie of materiaal ("Inhoud") die u tijdens het gebruik van de Service op de Website indient. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectueel eigendom of recht op gebruik van alle ingediende inhoud. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud op de website te controleren die door u is ingediend of gemaakt met onze diensten. Tenzij specifiek toegestaan door u, geeft uw gebruik van de website ons niet de licentie om de inhoud die door u is gemaakt of die in uw gebruikersaccount is opgeslagen voor commerciële, marketing- of soortgelijke doeleinden te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of te verspreiden. Maar u geeft ons toestemming om de inhoud van uw gebruikersaccount uitsluitend te openen, kopiëren, distribueren, opslaan, verzenden, opnieuw formatteren, weergeven en uit te voeren voor zover nodig om u de diensten te leveren. Zonder een van deze verklaringen of garanties te beperken, hebben we het recht, maar niet de verplichting, om, naar eigen goeddunken, inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar onze redelijke mening, een van onze beleidsregels schendt of op enige manier schadelijk is of aanstootgevend.


Back-ups

Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud op de website. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies van enige inhoud. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een geschikte back-up van uw inhoud te maken. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen we in sommige gevallen en in bepaalde omstandigheden, zonder enige verplichting, in staat zijn om sommige of al uw gegevens die zijn verwijderd te herstellen vanaf een bepaalde datum en tijd waarop we mogelijk een back-up hebben gemaakt van onze eigen gegevens doeleinden. We garanderen niet dat de gegevens die u nodig heeft, beschikbaar zijn.


Wijzigingen en wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst of het beleid met betrekking tot de website of services op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze overeenkomst op de website. Wanneer we dat doen, zullen we een melding plaatsen op de hoofdpagina van onze website. Voortgezet gebruik van de website na dergelijke wijzigingen vormt uw toestemming voor dergelijke wijzigingen.


Acceptatie van deze voorwaarden

U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met al zijn voorwaarden. Door de website of zijn diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de website en de services ervan te gebruiken of te openen.


Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze overeenkomst, neem dan contact met ons op.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 12 april 2019